För att anpassa sidan till din webbläsares inställningar håll ner CTRL tangenten och anpassa med  + eller - knappen

         

          Webbläsarna sparar sidan i ett cache minne och beroende på inställningar i programmet

          sparas de olika länge. De senaste uppdateringarna syns därför inte alltid om inte sidan uppdateras.

          Detta görs genom att i

          Explorer trycka på       

          och i Firefox                

         eller tryck F5 

 

          Har sidan lämnats genom någon extern länk kommer man enklast tillbaka genom att

          trycka    eller för att avsluta aktuell sida.

 

          Vissa sidor kan kräva att Acrobat Reader är installerat   Finns för nedladdning här   

 

          Sidan är testad med Windows Explorer och Mozilla Firefox