Tävlingsregler och  Allmän information

 

 

Laxfestivalen 2013 kommer att arrangeras Torsdag,Fredag,Lördag den 9-11 maj 2013.

Tävlingen kommer att utgå från Väggahamnen.

Skepparmöte, invägning och prisutdelning kommer att äga rum vid Kolleviks Camping.

 

          -        Vi kör även i år med fritt tävlingsområde

-          Minimum fyra timmars fiske under en dag räknas som en hel fiskedag.

-          Även havsöring räknas med i teamtävlingen.

-          För din egen säkerhet kräver vi VHF + flytväst/flytoverall.

-          Startavgiften för Laxfestivalen är 400 kr per deltagare.

-          Anmälningsavgiften sätts in på bankgiro 626-7959.

-         Din anmälan registreras först när avgiften finns på bankgirot. Inga startavgifter

          återbetalas. OBS! för deltagare som inte betalat in sin startavgift på vårat bankgiro

          senast 1 maj tillkommer en administrationsavgift på 100 kr per deltagare.

 

 

Tävlingsbestämmelser 2013

Tävlingen omfattar klasserna lax, havsöring och hybrid. Men inte utlekt fisk (besa)

Vad som avses med utlekt fisk avgörs av tävlingsledningen.

Minimimått: Lax 70 cm och  Havsöring 70 cm

Längden mäts med hopvikt stjärtfena.

OBS! Fiskar som mäts in under lagstadgat minimimått medför omedelbar diskvalificering av hela teamet.

Fångstbegränsning max 6 laxar/havsöringar per dag och team.

Fisken skall vara fångad vid trollingfiske

Redskapsbegränsning: Max 10 rullar och 10 spön får finnas i båten.

Stickprovskontroll kommer att genomföras Vad gäller spöantal och vhf.

Max 100 betesfiskar får medtagas. Ingen mäskning.

Max 10 beten utanför C-zon och 6 st i C-zonen.

OBS! Det får bara landas en lax per dag och person i C-zonen.

För att få deltaga i tävlingen krävs minst två personer i Teamet.

Poängberäkning: 20 p per fisk och 10 poäng per kilo.

Skepparmöte varje dag kl 06,30 (Obligatorisk närvaro av skepparen)

Invägning startar kl 19,15 Torsdag, fredag och 17,15 Lördag

Brickutlämning efter skepparmötet och skall vara tillbaka med brickan senast kl 19,15

För att få väga in fisk så måste båten passerat hamnpiren innan kl 19.00 Lördag 17,00

Ingen utomstående får följa med båtarna utan att tävlingsledningen godkänt och noterat dessa personer.

Tävlingstider:  07,00 – 19,00 Torsdag, Fredag och 07,00-17,00 Lördag.

Fri start efter skepparmöte alla dagarna.  

 

Vad som avses med dåligt väder avgör tävlingsledningen och den består av två representanter

från arrangörerna och tre från de tävlande.

 

Priser. Priser kommer att delas ut till de bästa Teamen totalt under tävlingsdagarna.

Dessutom delas det ut pris till den största laxen och havsöringen varje dag.

   

 

Info om Zon indelningen i pukaviken.

 

A-Zon All fiske förbjuden.

B-Zon Fiske med handredskap tilllåten. (Ej trolling)

C-Zon Trolling tilllåten med max 6 st spön/beten och max en fisk per dag/person.

Zon indelning enligt kartan nedan.

 

OBS! Dessa regler är INTE satta av Trollingträffen utan Länstyrelsen.

Vid brytelse av dessa kan det bli mycket stränga straff. (Böter men även fängelse, konfiskering av fiskeredskap även båt)

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

OBS! Fartbegränsning i hamnarna!!

Deltagandet sker på egen risk.

Eventuella protester ska vara inlämnade innan invägningens slut varje dag.

Trollingfiske och alkohol hör inte ihop.

Vinstskatt betalas av deltagarna själva.

Trafik kanal VHF: k 72 passas av deltagarna för ev info från tävlingsledningen.